Oeds Zijlstra is een aantal malen nauw betrokken geweest bij herindelingstrajecten binnen de lokale overheid.
Hij heeft ervaren dat intensieve investeringen in bestuurlijke opgaven, organisatie en medewerkers, zowel vooraf als tijdens het fusietraject, een positieve bijdrage leveren aan een succesvolle fusie en afstemming op de omgeving.

De investeringen hebben er ondermeer toe geleid dat medewerkers beter voorbereid waren op de uitdagingen van de nieuwe gemeente.

Het artikel hierover kunt u lezen op zijn Linkedin profiel.

OARS co-creatie in verandering
Nederlands   English
Choose your language

  Homepage
  Profiel
  Nieuws
  Links
  Contact