Vanuit een zorgvuldige dialoog en draagvlak stimuleert en regisseert Oars organisatieoverschrijdende en –organisatiebrede veranderingstrajecten die tevens het project-, en procesgericht werken en de inzetbaarheid van de medewerkers verder versterken. De toegevoegde waarde van Oars in die dialoog is de verbinding maken, het respectvol bespreekbaar maken van blokkades die de (persoonlijke) ontwikkeling en de te realiseren ambitie in de weg staan. Oars denkt en werkt vanuit de oplossing, vanuit wat wel kan en neemt afscheid van wat niet meer werkt. Zij werkt daarin met “beide voeten in de klei”.

Het doel van Oars is een geslaagde en duurzame verandering mogelijk te maken. Zij investeert in het veranderinitiatief en laat medewerkers aansluiten bij de veranderingen in de organisatie. OARS laat hen samenwerken aan de uitwerking om resultaten te kunnen boeken. Het organisatieontwikkelingstraject blijft dan niet bij scherpe(re) visies, nieuwe theorieën, (beleids)rapporten en top-down implementatie, maar er ontstaat een beweging naar draagvlak van medewerkers in het organisatieontwikkelingstraject die zelf de veranderingen ter hand nemen.

OARS co-creatie in verandering
Nederlands   English
Choose your language

  Homepage
  Profiel
  Nieuws
  Links
  Contact