Oars is de Friesche bedrijfsnaam voor anders. Eigenaar Oeds Zijlstra geeft leiding aan en adviseert over organisatieontwikkelingstrajecten. Hij is deskundig over strategische (HRM) veranderingstrajecten en personele ontwikkelingstrajecten, gemeentelijke herindeling en -samenwerking.

Diensten:
  • Strategieontwikkeling:
    Bij het ondersteunen in de ontwikkeling van een bedrijfsstrategie richt OARS zich op het verkennen van meerdere opties. Die verkenning vindt plaats via meerdere gesprekken en bijeenkomsten op het niveau van besluitvorming, medezeggenschap en externe partijen. En wordt ondersteund door een persoonlijke analyse en advisering.

  • Counselling en coaching:
    Wij zijn gespecialiseerd om (leidinggevende) medewerkers in hun kracht te zetten en richten ons op zowel counselling als coaching. Bij counselling bespreken we de persoonlijke achtergronden, gevoelens en gedachten van waaruit de medewerker handelt (overtuiging). Bij coaching begeleiden we medewerkers op de gewenste vaardigheden. In een aantal (persoonlijke) bijeenkomsten wordt gericht gewerkt aan "eigenaarschap". Dat wil zeggen dat medewerkers zodanig gestimuleerd en geprikkeld worden dat zij werkelijk invloed kunnen uitoefenen in de bestaande situatie in een veranderende omgeving in plaats van uit te gaan van verwachtingen.

Werkwijze:
Het doel van Oars is een geslaagde en duurzame verandering mogelijk te maken. Zij investeert in het veranderinitiatief en laat medewerkers aansluiten bij de veranderingen in de organisatie. OARS laat hen samenwerken aan de uitwerking om resultaten te kunnen boeken. Het organisatieontwikkelingstraject blijft dan niet bij scherpe(re) visies, nieuwe theorieën, (beleids)rapporten en top-down implementatie, maar er ontstaat een beweging naar draagvlak van medewerkers in het organisatieontwikkelingstraject die zelf de veranderingen ter hand nemen.
 
 
 
 
 

Methodiek:

 

 

 

OARS co-creatie in verandering
Nederlands   English
Choose your language

  Homepage
  Profiel
  Nieuws
  Links
  Contact